Tips när du skall bygga hus.

Att bygga hus betyder tid över för det som betyder mest!
Att bygga hus är inte sällan början på en ny och spännande fas i livet då drömmar ska förverkligas. För de flesta är ”nybygge” ett medvetet val där man  prioriterar ett boende fritt från renoveringsbehov och mycket annat jobb som ett begagnat hus ofta innebär. Det frigör tid till sådant som de flesta sätter högst på sin önskelista – tid för varandra! 


Det  innebär också att ni har möjligheten att utforma huset efter era önskemål från början. Ni får ett hus skräddarsytt efter era egna behov och er smak. Moderna hus lever upp till högt ställda krav på isolering, ventilation, miljöpåverkan och förbrukar avsevärt mindre energi än äldre hus. Ett resultat av detta är att ni får förmånen att bo i ett hus med mycket bra inneklimat. Innan ni bestämmer hur ert nya hus ska se ut finns det några saker som kan vara bra att tänka igenom. Här är en liten hjälp på vägen till ert nya hem.

 

Vilken stil på huset?
Bland husleverantörer finns en mängd olika stilar representerade. Utöver dem kan du/ni i princip bygga det ni önskar. Något som kan vara bra att tänka på är att ta hänsyn till husets omgivning. I öppet landskap, på landet, väljer man ofta en annan arkitektur än i stadsmiljö. Helhetskänslan höjs i regel om huset drar nytta av omgivningens karaktär. Kanske fastnar ni för ett kataloghus eller vill arkitektrita efter era egna drömmar?

 

Era behov inför husbygget?

Börja med att tänka igenom vilka ytor ni är i behov av. Kök, badrum, förvaring, förråd, sovrum och gemensamhetsutrymmen är oftast självskrivna. Ibland finns andra behov. Glöm heller inte att ta med i beräkningen hur era behov kommer att skifta över tiden. Det kan spara mycket energi och göra att ni slipper nya  investeringar i framtiden.

 

Husets läge.

De allra flesta uppskattar ett bra solläge för huset och tomten. Det är lätt att missa om man är förstagångs husköpare. När väl huset är på plats är detta svårt att ändra på. Därför är det klokt att kontrollera hur solen rör sig över tomten innan man bestämmer husets placering. Därefter är det lättare att planera in fönster och uteplatser så att de drar nytta av solens vandring på himlen. 

 

Att bygga hus. Se till att det är tryggt, från start till inflyttning.
Att bygga hus gör många bara en gång i livet. Att ansöka om och få tillstånd från kommun och myndigheter kan ofta  upplevas som både krångligt och jobbigt. Speciellt när man samtidigt har fullt upp med att ta beslut om utformning och göra val till det nya huset. Se till att hitta en leverantör som hjälper er genom denna process.

 

Tomtköp

Det kan vara klokt att prata med er representant före ni gör ert tomtköp. Han/hon kan ha goda råd och synpunkter på tomten och dess beskaffenhet. Vad är viktigt för dig, barnomsorg/skola eller annan service? Vad är planerat i omgivningen? T.ex. andra hus eller dragning av vägar. Vilka kostnader tillkommer? T.ex. anslutningsavgifter för vatten/avlopp, el, tele/data.

 

Budget/Banklån

Sätt upp en gräns över vad din ekonomi klarar. Vi rekommenderar att ni gör en boendekalkyl med din bankman. En god idé är att söka upp banken i tidigt skede för att diskutera vad huset får kosta.

 

Husval

Hur ska ert hus se ut? Hur många sovrum behöver ni? Öppen planlösning? Behöver ni ett kontor? Garage? Tillsammans med hustillverkaren så går ni igenom era behov och för att förslag skall kunnatas fram. När ni är nöjda så skrivs ett entreprenadkontrakt för en totalentreprenad (nyckelfärdigt) alternativt ett kontrakt på materialleverans.

 

Bygglov

Nästa steg är att ni kontaktar byggnadsnämnden i den kommun ni tänkt bygga och beställer en nybyggnadskarta. I regel kan ni gå in på kommunens hemsida och hitta anvisningar om bygglov, avgifter m.m. På nybyggnadskartan skall husets placering och anslutningar till el och vatten/avlopp ritas in. Hustillverkaren är i regel behjälpliga med att ta fram bygglovshandlingarna, som ni skickar in tillsammans med en bygglovsansökan till kommunen. Tänk på att bygglovet kan ta tid!

 

Inför byggstart

Efter att bygglovet är klart, gå tillsammans igenom med er huvudentreprenör alla handlingar och beställningar av kök, vitvaror, bad m.m. och gör tillsammans ett avrop (beställning) på ert hus. När allt detta är klart, så börjar upprättas bygg- och detaljritningar, handlingar  för tekniskt samråd, gör beställningar på fönster och dörrar samt  lägger in huset preliminärt i produktionsplanering.

 

Tekniskt samråd

Ni tillsammans med er kontrollansvarige bokar tid för tekniskt samråd hos kommunen för att erhålla startbesked.

 

Under byggtiden

Bygget börjar med att marken bereds så att huset kan byggas.  Dränering läggs runt huset. Det grävs fram anslutningar för el, tele och vatten/avlopp. En makadambädd läggs där man sedan ställer kantelement och lägger isolering. Grunden förbereds för gjutning med vatten/avlopp, golvvärme mm. När plattan är gjuten, så sätts husets väggar och tak. Hussektionerna brukar gå fort att resa, förutsatt att huset inte lösvirkesbyggs. I första hand gör byggföretaget klart huset utvändigt därefter börjar det invändiga arbetet, som är lite mer tidskrävande. Ni kan under tiden i lugn och ro lägga er kraft på att välja kakel/klinker, fundera på vilka tapeter ni vill ha och vilka eventuella eltillval ni vill göra.